»
Schite predici » Rezumat predică Evrei 12:1-17

Rezumat predică Evrei 12:1-17

                                                          Evrei 12: 1-17
 
 
 
Isus este Începutul, căpetenia și ținta șirului de credincioși în Dumnezeu
Cum trebuie să ne disciplinăm ca să facem parte din acest șir de sfinți enumerați în capitolul 11, valabil de la Abel până în ziua de azi
 1. Să îndepărtăm orice piedică în a crede în Dumnezeu
 2. Să îndepărtăm păcatul
 3. Să alergăm cu stăruință (nu cu viteză, pentru că alergarea este pentru toată viața)
 4. Privind la Cristos și la răslpata dată de El să fim în stare să renunțăm la orice pentru a-l urma.
 
 
Dacă noi nu ne putem disciplina, Dumnezeu ne disciplinează în această cale a credinței
De ce trebuie să ne lăsăm disciplinați de Dumnezeu?
 1. Pentru că El vrea să ne transmită un mesaj.
 2. Dumnezeu vrea să înțelegem și suferința, și pe cei care suferă
 3. Pentru că disciplinarea Lui Dumnezeu dovedește dragostea Lui
V.7,8 Suferiţi pedeapsa: Dumnezeu Se poartă cu voi ca şi cu nişte fii. Căci care este fiul pe care nu-l pedepseşte tatăl? 
8Dar dacă sunteţi scutiţi de pedeapsă, de care toţi au parte, sunteţi nişte feciori din curvie, iar nu fii.
 
Cum evităm căderea din șirul credincioșilor?
 1. Întărindu-ne mâinile spre cer: Întărirea rugăciunilor
 2. Întărind genunchii slăbănogiți: îmbărbătarea celor necăjiți
 3. Întăriţi-vă dar mâinile obosite şi genunchii slăbănogiţi;
Isaia 35:3 Întăriţi mâinile slăbănogite, şi întăriţi genunchii care se clatină. 
 1. Croind cărări drepte: să facem pe ceilalți să vină cu noi la Isus
V13 croiţi cărări drepte cu picioarele voastre, pentru ca cel ce şchiopătează să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. 
 
 1. Să fim conștienți de binecuvântarea pe care o avem, să o prețuim și să fim conștienți că ea poate fi pierdută
V. 15,16 Luaţi seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare, şi mulţi să fie întinaţi de ea. 
16Vegheaţi să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau, care pentru o mâncare şi-a vândut dreptul de întâi născut. 

predică rostită de pastor: Gheorghe Riţisan